MENÜ

 

Összefoglaló táblázat


A projekt címe

A dégi Festetics-kastély történeti kertjének rekonstrukciója III. ütem: A sírdomb körüli parkterület és a déli árapasztó csatorna helyreállítása

A projekt azonosító száma

KEOP-7.3.1.3/09-2010-0031

 

Projektgazda neve

Műemlékek Nemzeti Gondnoksága

Projektgazda székhelye

1014 Budapest, Dísz tér 15.

A projekt előkészítési költsége

8.640.000 Ft, melyből az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás 8.640.000 Ft

A projekt megvalósítás költsége

154.157.250 Ft, melyből az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás 154.157.250 Ft

Az előkészítés várható időtartama

2011. július – 2013. március

 

A megvalósítás várhatóan 2013 második felétől indul és 2015-ben fejeződik be.

 

 

Feladatok az előkészítési szakaszban

 

 • projektmenedzsment felállítása
 • közbeszerzések, beszerzések lefolytatása
 • kertrégészeti feltárás
 • geodéziai felmérés készítése, kiegészítése
 • növénykataszter készítése, ill. aktualizálása
 • talaj- és vízminőség vizsgálat
 • környezetvédelmi vizsgálat (előzetes vizsgálat, szükség esetén részletes környezeti hatástanulmány készítése)
 • engedélyezési és kiviteli tervek készítése
 • tájékoztatással és nyilvánossággal kapcsolatos feladatok ellátása (PR)
 • Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány (RMT) készítése

A dégi park történeti vízrendszere

A dégi park történeti vízrendszere.

 

 

Áttekintő helyszínrajz

A projektterület körülhatárolása: III. ütem: "A sírdomb körüli parkterület és a déli árapasztó csatorna helyreállítása"

 

 


Feladatok a megvalósítási szakaszban

 

A megvalósítási szakaszban várt eredmény-indikátorok:

Az output indikátor megnevezése

Mértékegység

Célérték

Összes rehabilitációra kerülő tóhossz

m

599

Összes rehabilitációra kerülő csatorna-hossz

m

2 229

Kikotort iszap mennyisége

m3

25 100

Megépített vízosztó műtárgyak

db

2

Visszaépített szórt burkolatú történeti sétautak hossza

m

2 265

Rekonstrukcióra kerülő történeti fahidak száma

db

8

 

A felsoroltakon kívül a projekt fontosabb számszerűsíthető eredményei:

 • Terület-előkészítéssel és tereprendezéssel érintett, rekonstruált park-terület (21.460 m2)
 • Mérnökbiológiai partvédelem a Sírdomb körül (310 fm)

 

 

A beruházási elemek részletes ismertetése


 • Terület-előkészítő munkák

-  A Kislángi árapasztó csatorna történelmi nyomvonalán a kotrás és a felvonulási területek kialakítása miatt az összefüggő nádas felületek teljes kitermelése, elszállítása, valamint a csaknem összefüggő – többnyire magoncokból kialakult – bozótos területek kitermelése és elszállítása, és a terület durva tereprendezése 19.310 m2 területen valósul meg.

-   A Sírdomb körüli történeti vízfelület kialakítása miatt 2150 m2 csaknem összefüggő, magoncokból és tájidegen fajokból felnőtt – befásodott terület fakitermelésére van szükség tuskózással, a kitermelt anyag elszállításával valamint a terület durva tereprendezésével.

 

 • Kotrási munkák

-  A Kislángi árapasztó csatorna kotrását a történeti nyomvonal kialakításával, valamint a partvonal rendezésével összhangban végzik. A kotort anyag szikkasztása helyben, a minőség szerinti válogatással együtt történik meg. A kotrás során összesen 18.000 m3 anyag keletkezik.

-  A Sírdomb körül kialakítandó történeti vízfelületek kotrása és a tószerű képletek partvonalainak kialakítása a terep durva-rendezésével együtt szárazról, lánctalpas illetve merevgémes kotróberendezés segítségével történik. A kotort anyag szikkasztását helyben, minőség szerinti válogatással együtt végzik. A vízfelület kialakításához szükséges kotrás során 7100 m3 anyag keletkezik.


 • Vízosztó műtárgyak építése, felújítása

-   A Sírdomb közelében, az északról jövő Kislángi ág torkolatánál 1 db fix bukó és 1 db áteresz épül a vízkormányzás helyreállításaként.  A műtárgyaknál 320 m2 RENO matracot használnak fel.

-   Szükség van a Bogárdi-vízfolyás torkolatrendezésére, melynek során megerősítik a 64. sz. közút alatt meglévő vasbeton műtárgy kastély felé eső utófenekét 25 m hosszban az elhabolás és a vízerózió ellen, 280 m2 RENO matrac felhasználásával.

 

 • A Sírdombhoz vezető és a szerpentin tavon átívelő fahidak rekonstrukciója

-  A Sírdombot övező vízfelületen keresztül, illetve a Kislángi-árapasztón átívelő, mára eltűnt 4 db történeti fahíd korlátokkal 4x7 m hosszban és 1,8 m hasznos szélességben lesz visszaépítve.

-  A megrongálódott és funkcióját vesztett „hármas hidat” faanyagból, az akadálymentes közlekedésnek megfelelően korlátokkal 2x8 és 1x6 m hosszban, 1,8 m hasznos szélességben építik vissza.

-  A felső és az alsó szerpentin tó közötti elválasztó, vízszint szabályozó töltés fix-bukó műtárgya felett építendő faanyagú gyalogoshidat az akadálymentes közlekedésnek megfelelően korlátokkal, 1x6 m hosszban, 1,5 m szélességben rekonstruálják.

 

 • Szórt burkolatú sétautak helyreállítása a történeti nyomvonalon

Az utak megteremtik a Sírdombi emlékhely bemutatásának lehetőségét és kiépül a „történeti kastélyparki sétaút” egyik meghatározó szakasza.

-  A szerpentin-tó északi partjának mentén, a történeti nyomvonalon mintegy 1005 m szórt burkolatú sétaút épül meg.

-  A Sírdomb körüli szórt burkolatú történeti gyalogutat 210 m hosszúságban állítják helyre, mely a Sírdomb körbejárhatóságát, bemutatását biztosítja.

-   Helyreállítják a Sírdomb és a parktó „hármas hídja” között a Kislángi árapasztó csatorna D-i oldalán futó 1050 m hosszú szórt burkolatú gyalogutat.

 

 • Mérnökbiológiai partvédelem

-  A Sírdomb körüli történeti vízfelület partvonalának teljes hosszában megépítik a partvédelmet. Az 1:3 – 1:4 hajlású rézsű padkázása legalább 0,5 m széles, növénytelepítésre alkalmas sáv kialakításával történik meg. A mérnökbiológiai védelem hosszúsága 310 m.

 

 

Célkitűzések


A tó és környékének rendezése mind a mai napig nem történt meg. Az árapasztó csatornarendszert 1945 után teljesen elhanyagolták, így működésképtelen állapotba került. Ennek köszönhetőek a tó jelentős vízszint-ingadozásai, amelyek a történeti kastélykert természeti és műemléki értékeit veszélyeztetik. Az eredetileg mély tó jelenleg csak iszapcsapdaként működik, s jelentősen feltöltődött.

 

A fejlesztés általánosabb célja a történeti kastélyparknak megfelelő tájkép hiteles helyreállítása. Az 1847-ben mesterségesen épített sírdombot körülölelő tó és a Déli (Kislángi) árapasztó-csatorna medre napjainkra csaknem teljesen feliszapolódott, a sírdombnál megmaradt meder csak időszakos vízállású, szabad vízfelülete az eutrofizáció előrehaladott stádiumában van. A Kislángi árapasztó csatorna a fölösvíz-levezető szerepét jelenlegi állapotában egyáltalán nem képes ellátni, ami – a szerpentin-tó feltöltődésével együtt a Parktó szigetén lévő műemléki Hollandi házat súlyosan veszélyezteti.

 

A projekt célja természetvédelmi szempontból a vízi ökoszisztéma egyensúlyának helyreállítása, a természetközeli vízi és vizes élőhelyek rehabilitációja, a meglévő természeti (botanikai, zoológiai) értékek védelme, a biodiverzitás növekedéséhez való hozzájárulás. A mederkotrással az elmúlt évtizedekben felhalmozódott jelentős mennyiségű mederanyag eltávolítása, ökológiai és talajvédelmi szempontokat is figyelembe vevő biztonságos elhelyezése valósul meg.

 

 

 

Vissza a lap tetejére

 

 

 


 

Asztali nézet